Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Industrial Solar Holding Europe AB

Industrial Solar Holding Europe AB

Industrial Solar Holding Europe AB
Fiskaregatan 11
871 33 Härnösand

Hemsida:

/www.industrial-solar.de

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Industrial Solar säljer nyckelfärdiga solenergilösningar till industrier.

Teckningsperiod:

17 januari 2020 - 5 februari 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,68 Mkr

Teckningskurs:

6,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 januari 2020

Värdering:

49,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje aktie som innehavs på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2020-01-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss