Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Indentive AB

Indentive AB

Indentive AB
Teknikringen 4 C
583 30 Linköping

Hemsida:

indentive.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Indentive har skapat en mjukvarutjänst som kopplar ihop alla IoT-prylar på en och samma plattform.

Teckningsperiod:

6 oktober 2017 - 20 oktober 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30 Mkr + 4,5 Mkr

Teckningskurs:

18 kr per aktie och unit

Likviddag:

Tre bankdagar efter utfärdad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

69 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 unit, minimum 300 units.

Övrigt:

Indentive noteras på First North den 13 november 2017.

En unit består av en aktie och en teckningsoption TO1 B.

Fem teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Indentive till emissionskursen 22 kr under perioden 1-30 november 2018.

Uppdaterat: 2017-10-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss