Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i InCoax Networks AB

InCoax Networks AB

InCoax Networks AB
Utmarksvägen 4
802 91 Gävle

Hemsida:

www.incoax.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

InCoax erbjuder lösningar till bredbandsoperatörer som gör det möjligt att leverera bredband med hög hastighet över befintligt koaxialnät, som ett alternativ till att dra in ett fibernät.

Teckningsperiod:

24 augusti 2020 - 7 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

48,02 Mkr

Teckningskurs:

5,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 augusti 2020

Värdering:

96,05 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolagets tre största aktieägare Saugatuck Invest AB, Norrlandspojkarna AB samt BLL Invest AB som tillsammans företräder cirka 50 procent av aktiekapitalet har förbundit sig att teckna aktier för vardera minst 7,5 miljoner kronor, totalt 22,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 47 procent av Företrädesemissionen. Av teckningsåtagandena avser 15,8 miljoner kronor kvittning av tidigare lämnade lån. Därutöver har Bolaget ingått avtal med ett mindre antal externa investerare om åtagande att garantera ett belopp om upp till totalt cirka 25,5 miljoner kronor i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 53 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss