Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB
Scheelevägen 17 F
223 63 Lund

Hemsida:

www.implementa.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Implementa Hebe är en återförsäljare av solenergiprodukter. Företaget utvecklar även produkter för laboratorier.

Teckningsperiod:

9 oktober 2017 - 23 oktober 2017

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

4,29 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 september 2017

Värdering:

5,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. En (1) befintlig aktie av serie A eller serie B berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden är nu 9-23 oktober 2017.

Uppdaterat: 2017-10-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss