Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB
Scheelevägen 17 F
223 63 Lund

Hemsida:

www.implementa.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Implementa Hebe är en återförsäljare av solenergiprodukter. Företaget utvecklar även produkter för laboratorier.

Teckningsperiod:

18 maj 2015 - 1 juni 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

15,87 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

10 juni 2015

Avstämningsdag:

8 maj 2015

Värdering:

23,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3.

Post:

5000 aktier, vid teckning utan företrädesrätt.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss