Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB
Scheelevägen 17 F
223 63 Lund

Hemsida:

www.implementa.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Implementa Hebe är en återförsäljare av solenergiprodukter. Företaget utvecklar även produkter för laboratorier.

Teckningsperiod:

12 maj 2014 - 26 maj 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

18,26 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

2 juni 2014

Avstämningsdag:

2 maj 2013

Värdering:

13,04 Mkr pre-money, exkl eventuella optioner etc.

Villkor:

Företrädesrätt 7:5.

Post:

5000 aktier.

Övrigt:

Uppdaterat: 2014-05-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss