Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB
Scheelevägen 17 F
223 63 Lund

Hemsida:

www.implementa.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Implementa Hebe är en återförsäljare av solenergiprodukter. Företaget utvecklar även produkter för laboratorier.

Teckningsperiod:

16 september 2013 - 30 september 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,46 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

7 oktober 2013 vid teckning utan företrädesrätt.

Avstämningsdag:

6 september 2013

Värdering:

12,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:7.

Post:

2500 aktier vid teckning utan företrädesrätt.

Övrigt:

Uppdaterat: 2013-09-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss