Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB
Scheelevägen 17 F
223 63 Lund

Hemsida:

www.implementa.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Implementa Hebe är en återförsäljare av solenergiprodukter. Företaget utvecklar även produkter för laboratorier.

Teckningsperiod:

28 januari 2013 - 11 februari 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,69 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Kontant betalning / 15 februari 2013 vid teckning utan företrädesrätt.

Avstämningsdag:

18 januari 2013

Värdering:

Pre-money 10,94 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:7.

Post:

2500 aktier vid teckning utan företrädesrätt.

Övrigt:

Uppdaterat: 2013-01-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss