Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB
Scheelevägen 17 F
223 63 Lund

Hemsida:

www.implementa.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Implementa Hebe är en återförsäljare av solenergiprodukter. Företaget utvecklar även produkter för laboratorier.

Teckningsperiod:

21 maj 2012 - 4 juni 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,94 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 maj 2012

Värdering:

Pre-money 26,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje (1) aktie av serie A eller serie B som innehas på avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt av serie B. Tre (3) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i bolaget.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss