Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB
Scheelevägen 17 F
223 63 Lund

Hemsida:

www.implementa.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Implementa Hebe är en återförsäljare av solenergiprodukter. Företaget utvecklar även produkter för laboratorier.

Teckningsperiod:

1 februari 2012 - 15 februari 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,59 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

22 februari 2012

Avstämningsdag:

27 januari 2012

Värdering:

Pre-money 25,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. 3 aktier av serie A eller B ger rätt att teckna 1 aktie av serie B.

Post:

Vid teckning utan företrädesrätt är poststorleken 1000 aktier.

Övrigt:

Uppdaterat: 2012-01-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss