Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB

Implementa Hebe AB
Scheelevägen 17 F
223 63 Lund

Hemsida:

www.implementa.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Implementa Hebe är en återförsäljare av solenergiprodukter. Företaget utvecklar även produkter för laboratorier.

Teckningsperiod:

19 oktober 2011 - 2 november 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

12,2 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 oktober 2011

Värdering:

Pre-money 24,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje 1 aktie (A eller B) erhålles 1 teckningsrätt av serie B. 2 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2011-10-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss