Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Implantica AG

Implantica AG

Implantica AG
Baarerstrasse 57
6300 Zug, Schweiz

Hemsida:

www.implantica.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Implantica är ett medtechbolag med verksamhet inom marknaden för implanterbara medicinska instrument och eHälsa.

Teckningsperiod:

8 september 2020 - 16 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1 100 Mkr + 165 Mkr

Teckningskurs:

65 kr

Likviddag:

23 september 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

2 925 Mkr pre-money

Villkor:

Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och utomlands samt till allmänheten i Sverige.

Post:

10 depåbevis, minimum 160 depåbevis.

Övrigt:

Obs, tecknignstiden är i skrivande stund inte kommunicerad, 7-14 september är bara dummy-datum. Fullständiga villkor för erbjudandet kommer finnas tillgängligt i ett prospekt som förväntas publiceras den 7 september 2020.

Beräknad första handelsdag för bolagets SDB på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 21 september 2020.

Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, TIN Fonder, Skandia och Nordea Fonder (tillsammans “Cornerstone Investerare”) har åtagit sig att teckna SDB till ett värde som motsvarar 800 miljoner SEK.

En (1) SDB representerar en (1) underliggande A-aktie i Bolaget. Bolaget har emitterat två aktieslag, A- och B-aktier.

Uppdatering: Teckningstiden är 8-17 september 2020.

Uppdatering: Teckningstiden förkortas med 1 dygn och avslutas nu den 16 september 2020 kl 17.00. Detta då emissionen inkl övertilldelning redan är fulltecknad.

Uppdaterat: 2020-09-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss