Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Impact Coatings AB

Impact Coatings AB

Impact Coatings AB
Westmansgatan 29
582 16 Linköping

Hemsida:

www.impactcoatings.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Impact Coatings utvecklar och kommersialiserar teknologi för PVD-ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Teckningsperiod:

22 november 2019 - 22 november 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

65 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, tecknas av Hyundai Motor Company (5 400 000 aktier) och Accendo Capital (3 857 143 aktier).

Post:

Övrigt:

Emissionen meddelades natten till 30 oktober, formellt godkännande genom en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 22 november, 2019.

Efter transaktionen kommer Hyundai och Accendo Capital att äga 10,4 respektive 12,0 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss