Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Impact Coatings AB

Impact Coatings AB

Impact Coatings AB
Westmansgatan 29
582 16 Linköping

Hemsida:

www.impactcoatings.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Impact Coatings utvecklar och kommersialiserar teknologi för PVD-ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Teckningsperiod:

30 maj 2014 - 13 juni 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,2 Mkr

Teckningskurs:

2,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 maj 2014

Värdering:

44,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. En innehavd aktie ger en teckningsrätt. Två teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 80 % av emissionsbeloppet, motsvarande 17,7 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss