Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Impact Coatings AB

Impact Coatings AB

Impact Coatings AB
Westmansgatan 29
582 16 Linköping

Hemsida:

www.impactcoatings.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Impact Coatings utvecklar och kommersialiserar teknologi för PVD-ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Teckningsperiod:

24 maj 2013 - 10 juni 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,3 Mkr

Teckningskurs:

4,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 maj 2013

Värdering:

Pre-money 74,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:7. Aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande 14,9 Mkr.

Uppdaterat: 2013-05-23

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss