Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Immunovia AB

Immunovia AB

Immunovia AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.immunovia.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Immunovia är ett helsvenskt privatägt cancerdiagnostikbolag med affärsidén att utveckla, marknadsföra och leverera diagnostiska tester för olösta kliniska problem.

Teckningsperiod:

7 juni 2018 - 8 juni 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

324 Mkr

Teckningskurs:

150 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Vator Securities.

Post:

Övrigt:

Emissionen inleddes efter börsens stängning den 7 juni 2018 och är planerad att vara klar innan börsen öppnar den 8 juni.

Uppdatering: Emissionen blev på 324 Mkr till 150 kr per aktie. Bland de som tecknade återfanns Swedbank Robur, Handelsbanken Fonder, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Nyenburgh Investment Partners, Apus Capital och Bonit Capital.

Uppdaterat: 2018-06-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss