Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Immunovia AB

Immunovia AB

Immunovia AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.immunovia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Immunovia är ett helsvenskt privatägt cancerdiagnostikbolag med affärsidén att utveckla, marknadsföra och leverera diagnostiska tester för olösta kliniska problem.

Teckningsperiod:

3 oktober 2016 - 17 oktober 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

26,6 Mkr

Teckningskurs:

87 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 september 2016

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:50. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Femtio (50) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2016-09-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss