Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Immunovia AB

Immunovia AB

Immunovia AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.immunovia.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Immunovia är ett helsvenskt privatägt cancerdiagnostikbolag med affärsidén att utveckla, marknadsföra och leverera diagnostiska tester för olösta kliniska problem.

Teckningsperiod:

14 september 2016 - 15 september 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

189,8 Mkr

Teckningskurs:

87 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till kvalificerade investerare i Sverige och internationella investerare. En accelererad book building-process används.

Post:

Övrigt:

Emissionen kommer att placeras mellan att börsen stängt den 14 september och innan den öppnar den 15 september.

Utöver denna riktade emission planerar Immunovia även att göra en företrädesemission på 30 Mkr.

Uppdaterat: 2016-09-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss