Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Immunovia AB

Immunovia AB

Immunovia AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.immunovia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Immunovia är ett helsvenskt privatägt cancerdiagnostikbolag med affärsidén att utveckla, marknadsföra och leverera diagnostiska tester för olösta kliniska problem.

Teckningsperiod:

2 november 2015 - 16 november 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

60 Mkr

Teckningskurs:

18,50 kr

Likviddag:

23 november 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

204,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

50 aktier, dock minimum 500 aktier.

Övrigt:

Immunovia noteras på First North den 1 december 2015.

Ett antal existerande och externa investerare har åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet motsvarande totalt cirka 50 MSEK, motsvarande cirka 83 procent av erbjudandet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss