Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Immune Pharmaceuticals Inc

Immune Pharmaceuticals Inc

Immune Pharmaceuticals Inc
777 Old Saw Mill River Rd
New York / USA

Hemsida:

www.immunepharmaceuticals.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Immune Pharmaceuticals är ett bioteknikföretag med specialisering mot cancer. Immune Pharmaceuticals Inc hette tidigare EpiCept Corp.

Teckningsperiod:

19 oktober 2017 - 23 oktober 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18 MUSD

Teckningskurs:

1000 USD per unit / Priser per aktie är inte fast

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ett publikt erbjudande som hanteras där Maxim Group LLC agerar book-running manager.

Post:

Övrigt:

Varje 1 unit består av 1 "Series E Preferred Stock" och 982 warranter. Varje 1 warrant kan användas för att köpa 1 aktie under en period på 7 år, inledningsvis till ett pris på 1,10 USD (det framgår inte vad priset är senare).

1 "Series E preffered stock" som har ett nominellt värde på 1080 USD kan konverteras till stamaktier genom att dela det med konverteringspriset. Under de första 40 dagarna är konverteringspriset 1,10 USD. Efter 40 dagar är konverteringspriset det lägsta av (a) 1,10 USD och (b) 87,5 % av det lägsta volymvägda genomsnittspriset på stamaktien under fem handelsdagar innan notifiering om att konvertera. Ospecificerade ändringar kan göras.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss