Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Immune Pharmaceuticals Inc

Immune Pharmaceuticals Inc

Immune Pharmaceuticals Inc
777 Old Saw Mill River Rd
New York / USA

Hemsida:

www.immunepharmaceuticals.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Immune Pharmaceuticals är ett bioteknikföretag med specialisering mot cancer. Immune Pharmaceuticals Inc hette tidigare EpiCept Corp.

Teckningsperiod:

9 februari 2012 - 13 februari 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

2 MUSD

Teckningskurs:

0,20 USD (1000 USD)

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en institutionell investerare.

Post:

Övrigt:

Institutionen, som fokuserar på bioteknik, köper för 1.000 dollar per aktie 2.000 A-aktier, som kan konverteras till 10 miljoner stamaktier, samt femåriga optioner som ger rätt att köpa upp till 5 miljoner stamaktier för 0,20 dollar per aktier från och med start.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss