Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Image Systems AB

Image Systems AB

Image Systems AB
Solna Strandväg 98
171 54 Solna

Hemsida:

www.imagesystems.tv

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Image Systems systemlösningar inom området för bildvetenskap hanteras i tre affärsområden: Media, Defence och Motion, via ett globalt nätverk av kvalificerade distributörer.

Teckningsperiod:

5 augusti 2013 - 19 augusti 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

56,5 Mkr

Teckningskurs:

0,08 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 juli 2013

Värdering:

Pre-money 14,1 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1.

Post:

Övrigt:

Styrelsens avsikt är att så snart som möjligt tillse att emissionen blir fullt garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser.

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare.

Exakta villkor för företrädesemissionen har ännu inte bestämts.

Uppdatering: Företrädesemissionen är nu, givet stämmans bemyndigande, fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden utställda av ett konsortium där de största åtagandena utfärdats av Tibia Konsult AB och LMK Ventures AB.

Uppdatering: Informationen har uppdaterats med datum, pris och villkor.

Uppdaterat: 2013-08-02

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss