Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Image Systems AB

Image Systems AB

Image Systems AB
Solna Strandväg 98
171 54 Solna

Hemsida:

www.imagesystems.tv

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Image Systems systemlösningar inom området för bildvetenskap hanteras i tre affärsområden: Media, Defence och Motion, via ett globalt nätverk av kvalificerade distributörer.

Teckningsperiod:

23 februari 2012 - 8 mars 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

39 Mkr

Teckningskurs:

0,33 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 februari 2012

Värdering:

Pre-money 13 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt garanterad via ett garantikonsortium bestående av Vortel Investment Ltd, Tibia Konsult AB (Sten K Johnson) och Thomas Wernhoff. Företaget gör i samband med denna företrädesemission även apportemissioner.

Uppdaterat: 2012-01-20

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss