Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ikonoskop AB

Ikonoskop AB
Virkesv. 2 A
120 30 Stockholm

Hemsida:

www.ikonoskop.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ikonoskop utvecklar, tillverkar och säljer professionell filmutrustning till kreativa filmare. Bolaget lanserade under 2003 en analog 16 mm filmkamera avsedd för professionella filmare. Ikonoskop utvecklar för närvarande en helt ny typ av digital filmkamera som förväntas vara klar för inledande leverans under maj 2010.

Teckningsperiod:

14 oktober 2009 - 28 oktober 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,7 Mkr

Teckningskurs:

16,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 14,9 Mkr.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

200 aktier.

Övrigt:

Ikonoskop noteras på Aktietorget den 27 november 2009.

Uppdaterat: 2009-10-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss