Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i IGS Holding AB

IGS Holding AB

IGS Holding AB
Sofierogatan 3A
41251 Göteborg

Hemsida:

www.igsse.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Utveckling av interaktiv underhållning för TV och Internet. IGS äger rättigheterna till flera tv-koncept. Företaget äger rättigheterna till Bingolotto i alla länder utanför Sverige och den första stora satsningen som företaget gör är att lansera Bingolotto i Storbritannien.

Teckningsperiod:

16 mars 2009 - 30 mars 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

98,2 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

12 mars 2009

Värdering:

Pre-money 6,1 Mkr och post money 104,3 Mkr, exklusive teckningsoptioner.

Villkor:

Företrädesrätt 16:1

Post:

Övrigt:

Minst 90 % av emissionen måste tecknas för att den ska fullföljas. Företaget gör en mindre road show i Malmö, Göteborg och Stockholm den 23 till 26 mars. Ingen organiserad handel med teckningsrätter ordnas, däremot erbjuds förmedling av teckningsrätter via Öhman på telefonnummer 08-4025217.

Uppdaterat: 2009-03-20

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss