Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i IDL Biotech AB

IDL Biotech AB

IDL Biotech AB
Karlsbodav. 39
168 67 Bromma

Hemsida:

www.idl.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

IDL Biotech är ett svenskt diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför in vitro diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakterologi. Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligast förekommande cancerformerna, såsom bröst-, lung-, prostata-, tarm- och urinblåsecancer. Inom området bakterologi har bolaget TUBEX TF en snabbmarkör för enkel och säker diagnos av Salmonella Tyfoidfeber.

Teckningsperiod:

12 november 2018 - 26 november 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

39,4 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 november 2018

Värdering:

32,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 6:5. En (1) aktie ger innehavaren en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna sex (6) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till 100 % genom cirka 80 % teckningsförbindelser och cirka 20 % garantiåtagande. Ett investerarkonsortium som leds av AB Grenspecialisten har vederlagsfritt övertagit teckningsrätter från nuvarande huvudägare Leif Pihlqvist med bolag (”Labbex Förvaltnings AB”). Efter emissionen kommer Labbex Förvaltnings AB ha ett ägande om cirka 40 procent i bolaget.

Uppdaterat: 2018-11-09

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss