Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i IDL Biotech AB

IDL Biotech AB

IDL Biotech AB
Karlsbodav. 39
168 67 Bromma

Hemsida:

www.idl.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

IDL Biotech är ett svenskt diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför in vitro diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakterologi. Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligast förekommande cancerformerna, såsom bröst-, lung-, prostata-, tarm- och urinblåsecancer. Inom området bakterologi har bolaget TUBEX TF en snabbmarkör för enkel och säker diagnos av Salmonella Tyfoidfeber.

Teckningsperiod:

10 april 2012 - 4 maj 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,62 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 april 2012

Värdering:

Pre-money 15,25 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig 1 aktie erhålls 1 teckningsrätt av samma serie. Det krävs 2 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie av samma serie.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: IDL förlänger teckningstiden till den 4 maj 2012.

Uppdaterat: 2012-04-24

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss