Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Iconovo AB

Iconovo AB

Iconovo AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

iconovo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Iconovo utvecklar inhalatorer som kan användas mot astma, KOL och andra sjukdomar och licensierar ut de patenterade produkterna till läkemedelsbolag som arbetar med utveckling av generika.

Teckningsperiod:

28 november 2019 - 28 november 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

60 Mkr

Teckningskurs:

60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

406,6 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss