Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i IBS AB

IBS AB
Box 1350
17126 Solna

Hemsida:

www.ibs.net/se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

IBS är en internationell leverantör av affärssystem och supply chain management lösningar. IBS har fem verksamma bolag i Sverige, moderbolaget IBS AB och dotterbolagen IBS Sverige AB, IBS Konsult AB, IBS JavaSolutions AB och IBS Norra Norrland AB.

Teckningsperiod:

10 juni 2008 - 27 juni 2008

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

9,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Varje två aktier i IBS av serie A respektive serie B berättigar till teckning av en ny aktie i IBS av serie A respektive serie B för teckningskursen 9,50 kronor per aktie.

Post:

Övrigt:

Deccan Value Advisors, IBS största aktieägare med cirka 8,2 procent av kapitalet och cirka 29,9 procent av rösterna, har förbundit sig att teckna sin del av nyemissionen och att teckna den resterande del av emissionen som inte tecknas av andra.

Uppdaterat: 2008-06-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss