Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i IA Industriarmatur Group AB

IA Industriarmatur Group AB

IA Industriarmatur Group AB
Kämpegatan 16
411 04 Göteborg

Hemsida:

industriarmatur.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

IA Industriarmatur Group hjälper kunder inom energisektorn att agera proaktivt i miljöfrågor med hjälp av uppkopplade tjänster och produkter – framför allt för att mäta och kontrollera nivåer och flöden i kritiska processer som i till exempel transformatorgropar, fjärrvärmenät eller biobränsle-silos.

Teckningsperiod:

14 maj 2018 - 25 maj 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,1 Mkr + 3,0 Mkr

Teckningskurs:

17 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

59,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Övrigt:

IA Industriarmatur Groups aktie beräknas upptas till handel den 11 juni 2018 under kortnamnet IAG.

Uppdaterat: 2018-05-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss