Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hyresrättsfonden 3 AB

Hyresrättsfonden 3 AB

Hyresrättsfonden 3 AB
Box 7469
103 92 Stockholm

Hemsida:

www.slattoforvaltning.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hyresrättsfondens affärside är att förvärva och förvalta bostadsfastigheter i tillväxtområden där förutsättningarna för stabila kassa?öden och värdetillväxt anses goda.

Teckningsperiod:

2 juni 2014 - 27 juni 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

300 Mkr

Teckningskurs:

600 kr per preferensaktie

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

150 aktier, dvs 90 000 kr.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss