Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB
Box 1826
70118 Örebro

Hemsida:

www.hyresfastighetsfonden.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hyresfastighetsfondens affärsidé är att förvärva, utveckla och effektivt förvalta fastighetsbestånd med hög direktavkastning, vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en bra avkastning på investerat kapital. Hyresfastighetsfonden princip är att realisera värdetillväxten så snart som möjligt och avsluta fonden därefter (23 – 120 månad).

Teckningsperiod:

5 december 2014 - 9 januari 2015

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

11,66 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

12,34 Mkr pre-money.

Villkor:

Prioritet för befintliga aktieägare vid överteckning.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2014-12-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss