Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB
Box 1826
70118 Örebro

Hemsida:

www.hyresfastighetsfonden.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hyresfastighetsfondens affärsidé är att förvärva, utveckla och effektivt förvalta fastighetsbestånd med hög direktavkastning, vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en bra avkastning på investerat kapital. Hyresfastighetsfonden princip är att realisera värdetillväxten så snart som möjligt och avsluta fonden därefter (23 – 120 månad).

Teckningsperiod:

24 april 2013 - 22 maj 2013

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

7,48 Mkr

Teckningskurs:

8,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 april 2013

Värdering:

Pre-money 7,48 Mkr (exklusive eventuella konvertibler etc).

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie, serie B. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2013-04-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss