Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB
Box 1826
70118 Örebro

Hemsida:

www.hyresfastighetsfonden.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hyresfastighetsfondens affärsidé är att förvärva, utveckla och effektivt förvalta fastighetsbestånd med hög direktavkastning, vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en bra avkastning på investerat kapital. Hyresfastighetsfonden princip är att realisera värdetillväxten så snart som möjligt och avsluta fonden därefter (23 – 120 månad).

Teckningsperiod:

13 december 2011 - 28 december 2011

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

5,76 Mkr

Teckningskurs:

0,06 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 december 2011

Värdering:

Pre-money 11,53 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 1 teckningsrätt serie B. 2 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 aktie serie B.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM MTF under perioden 13 - 22 december 2011. Handel med BTA B kommer att ske på NGM MTF från och med den 13 december 2011 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av januari 2012.

Uppdaterat: 2011-12-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss