Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB
Box 1826
70118 Örebro

Hemsida:

www.hyresfastighetsfonden.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hyresfastighetsfondens affärsidé är att förvärva, utveckla och effektivt förvalta fastighetsbestånd med hög direktavkastning, vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en bra avkastning på investerat kapital. Hyresfastighetsfonden princip är att realisera värdetillväxten så snart som möjligt och avsluta fonden därefter (23 – 120 månad).

Teckningsperiod:

29 april 2011 - 31 maj 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,7 Mkr

Teckningskurs:

0,06 kr

Likviddag:

7 juni 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 9,2 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

50.000 aktier, dvs 3000 kr.

Övrigt:

Bolaget planerar att ansöka om listning på Aktietorget efter genomförd nyemission.

Uppdaterat: 2011-05-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss