Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hyresfastighetsfonden International SEK AB

Hyresfastighetsfonden International SEK AB

Hyresfastighetsfonden International SEK AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Hemsida:

www.hyresfastighetsfonden.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hyresfastighetsfonden International SEK investerar i ägarlägenheter i Frankrike och Spanien. Företagets affärsidé är att köpa lägenheter till de värderingar som råder i den ekonomiska krisen, hyra ut lägenheterna med vinst och sälja dem längre fram när priserna har återhämtat sig.

Teckningsperiod:

27 februari 2013 - 29 maj 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

200 Mkr

Teckningskurs:

5000 kr per vinstandelslån

Likviddag:

3 olika betaldatum finns (se memo)

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Emission av vinstandelslån.

Post:

5000 kr per vinstandelslån, minimum fyra andelar (dvs 20.000 kr).

Övrigt:

Vinstandelslånen kommer att upptas till handel på lämplig marknadsplats.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss