Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hydropulsor AB

Hydropulsor AB

Hydropulsor AB
Bofors Industriområde, Port R
69150 Karlskoga

Hemsida:

www.hydropulsor.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hydropulsor konstruerar, slutmonterar och säljer hydrauldrivna produktionsmaskiner och maskinsystem med fokus på kompaktering av metallpulver för komponenter med höga densitetskrav samt kapning med grad- och sprickfria snitt.

Teckningsperiod:

4 april 2011 - 13 maj 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

42,3 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 mars 2011

Värdering:

Pre-money 21,15 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. 1 befintlig aktie av serie A eller serie B berättigar till teckning av 2 nya aktier av serie B.

Post:

Övrigt:

Om emissionen fulltecknas kan företaget även använda en övertilldelningsoption för att emittera ytterligare 50.000.000 aktier, dvs 10 Mkr. Hydropulsors huvudägare Hörnell Teknikinvest AB, som ägs till 100 procent av Koncernens styrelseledamot Åke Hörnell, har i en teckningsförbindelse ställd till Koncernen förbundit sig att, utan ersättning, teckna 50.000.000 aktier, motsvarande cirka 23,6 procent av Erbjudandet.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 13 maj 2011.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss