Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hybricon Bus Systems AB

Hybricon Bus Systems AB

Hybricon Bus Systems AB
Sågverksgatan 10
913 31 Holmsund

Hemsida:

hybricon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hybricon Bus Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer.

Teckningsperiod:

15 mars 2017 - 31 mars 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

35,6 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

17,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. En gammal aktie ger rätt att teckna 2 units, varje unit ger 1 aktie och en teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till 100% garanterad genom avtal, dock ej säkerställd.

Varje unit ger 1 aktie och en teckningsoption, 2 teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 aktie till 3 kr inom 18 mån.

Uppdaterat: 2017-03-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss