Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hybricon Bus Systems AB

Hybricon Bus Systems AB

Hybricon Bus Systems AB
Sågverksgatan 10
913 31 Holmsund

Hemsida:

hybricon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hybricon Bus Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer.

Teckningsperiod:

23 mars 2016 - 23 mars 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

8,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

111,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till ett antal namngivna privatpersoner.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss