Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hybricon Bus Systems AB

Hybricon Bus Systems AB

Hybricon Bus Systems AB
Sågverksgatan 10
913 31 Holmsund

Hemsida:

hybricon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hybricon Bus Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer.

Teckningsperiod:

22 februari 2016 - 9 mars 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

26,7 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 februari 2016

Värdering:

80 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är till hundra procent garanterad genom icke säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss