Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hybricon Bus Systems AB

Hybricon Bus Systems AB

Hybricon Bus Systems AB
Sågverksgatan 10
913 31 Holmsund

Hemsida:

hybricon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hybricon Bus Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer.

Teckningsperiod:

18 maj 2015 - 5 juni 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

28 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

62 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företärdesrätt, bred spridning måste uppnås.

Post:

500 aktier.

Övrigt:

Hybricon noteras på Aktietorget i juli 2015.

I samband med förestående Erbjudande har Hybricon erhållit icke säkerställda emissionsgarantier i från 17 investerare. Emissionsgaranterna garanterar tillsammans att minst SEK 16.800.000 (60 procent av Erbjudandet) tecknas i erbjudandet.

Uppdatering: 100 % av emissionen är nu garanterad.

Uppdatering: 68 % av emissionen är nu garanterad. Aktietorget invände mot vissa villkor i toppgarantin vilket gjorde att den fick ändras och inte alla garanter gick med på ändringarna.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss