Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i HVR Water Purification AB

HVR Water Purification AB

HVR Water Purification AB

Hemsida:

www.hvr.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

HVR:s affärsidé är att utveckla och marknadsföra hushållsprodukter för rening av dricksvatten som är lättskötta och pålitliga och gör absolut rent vatten - oberoende av råvattnets kvalitet.

Teckningsperiod:

15 september 2014 - 29 september 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

48 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

489 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

100 aktier, minimum 200 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss