Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i HVR Water Purification AB

HVR Water Purification AB

HVR Water Purification AB

Hemsida:

www.hvr.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

HVR:s affärsidé är att utveckla och marknadsföra hushållsprodukter för rening av dricksvatten som är lättskötta och pålitliga och gör absolut rent vatten - oberoende av råvattnets kvalitet.

Teckningsperiod:

21 maj 2012 - 4 juni 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,8 Mkr

Teckningskurs:

48 kr

Likviddag:

8 juni 2012

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 509 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 100 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss