Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i HVR Water Purification AB

HVR Water Purification AB

HVR Water Purification AB

Hemsida:

www.hvr.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

HVR:s affärsidé är att utveckla och marknadsföra hushållsprodukter för rening av dricksvatten som är lättskötta och pålitliga och gör absolut rent vatten - oberoende av råvattnets kvalitet.

Teckningsperiod:

2 maj 2011 - 16 maj 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6,3 Mkr

Teckningskurs:

45 kr

Likviddag:

24 maj 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 466 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minst 100 aktier.

Övrigt:

Uppdaterat: 2011-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss