Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hudya AB

Hudya AB

Hudya AB
Industrigatan 4A
112 46 Stockholm

Hemsida:

hudyagroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hudya är en nordisk operatör inom el, försäkring, telekom, bank och hemalarm/smarta hemmet. Hudya AB hette tidigare Orimesac AB.

Teckningsperiod:

11 september 2020 - 11 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

29,75 Mkr

Teckningskurs:

0,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission, 42 500 000 nyemitterade aktier i Hudya riktas till säljarna av Prosjekt Duo AS.

Post:

Övrigt:

Säljarna av Duo blir efter Transaktionens genomförande ägare till cirka 50,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Hudya.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss