Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hudya AB

Hudya AB

Hudya AB
Industrigatan 4A
112 46 Stockholm

Hemsida:

hudyagroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hudya är en nordisk operatör inom el, försäkring, telekom, bank och hemalarm/smarta hemmet. Hudya AB hette tidigare Orimesac AB.

Teckningsperiod:

16 april 2020 - 16 april 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9,12 Mkr

Teckningskurs:

1,88 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Klaus Zwisler, Jean Dühring, and Strategic Investments A/S för kvittning av lån.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss