Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hudya AB

Hudya AB

Hudya AB
Henrik Ibsens gate 100
0255 Oslo, Norge

Hemsida:

hudyagroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hudya är en nordisk operatör inom el, försäkring, telekom, bank och hemalarm/smarta hemmet. Hudya AB hette tidigare Orimesac AB.

Teckningsperiod:

16 januari 2020 - 30 januari 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

70 Mkr + 20 Mkr

Teckningskurs:

13,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

401 Mkr pre-money

Villkor:

Riktar sig till allmänheten och professionella investerare i Sverige, Norge och Danmark.

Post:

1 aktie, minimum 400 aktier.

Övrigt:

Hudya noteras på First North den 14 februari 2020.

Om erbjudandet på 70 Mkr övertecknas kan Hudya använda en övertilldelningsoption på högst 20 Mkr.

70 Mkr av erbjudandet är garanterat.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss