Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hudik Vind AB

Hudik Vind AB

Hudik Vind AB
Långby 53
820 64 Näsviken

Hemsida:

www.hudikvind.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hudikvind är ett publikt investmentbolag vars affärsidé är att investera i produktion av förnyelsebar energi i form av vindkraft.

Teckningsperiod:

1 november 2011 - 28 februari 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,23 Mkr

Teckningskurs:

15000 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 4,77 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Poster om 1 aktie, dvs 15000 kr.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss