Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i HQ AB

HQ AB

HQ AB
Norrlandsgatan 15
11143 Stockholm

Hemsida:

www.hqab.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

HQ AB bestod tidigare av HQ Bank och HQ Fonder. Men idag har inte HQ AB någon verksamhet längre.

Teckningsperiod:

8 juli 2010 - 26 juli 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

559 Mkr

Teckningskurs:

40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 juli 2010

Värdering:

Pre-money 1118 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. 2 befintliga stamaktier ger rätt att teckna 1 ny stamaktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesrättsemissionen är i sin helhet säkerställd genom separata teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets ägare Investment AB Öresund, Mats Qviberg (inklusive familj) och Sten Dybeck (inklusive familj).

Uppdatering: HQ drar tillbaka denna nyemission. Företaget föreslår gör istället en nyemission som är nästan dubbelt så stor, och säljer även sitt fondbolag till Öresund, som de sedan kan köpa tillbaka.

Uppdaterat: 2010-06-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss