Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i HQ AB

HQ AB

HQ AB
Norrlandsgatan 15
11143 Stockholm

Hemsida:

www.hqab.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

HQ AB bestod tidigare av HQ Bank och HQ Fonder. Men idag har inte HQ AB någon verksamhet längre.

Teckningsperiod:

29 maj 2017 - 13 juni 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

16 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 maj 2017

Värdering:

240 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:15. För varje aktie i HQ AB som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är garanterad i sin helhet genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från större aktieägare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss